شرکت سی اند سی در زمینه تولید انواع کشنده، میکسر، تانکر و کمپرسی و تولید قطعات مربوطه شامل انواع موتور دیزل خودروهای سنگین و نیمه سنگین فعالیت دارد.