قیمت روز انواع کامیون و کشنده و کمپرسی موجود در بازار ایران:  

قیمت کامیون و کشنده اسکانیا

برند

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

قیمت روز کامیون

کامیون کشنده اسکانیا G460

جفت محور

G460

اتوماتیک

480,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا G410

تک محور

G410

اتوماتیک

410,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا R560

تک محور

R560

اتوماتیک

520,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا R440

تک محور

R440

اتوماتیک

470,000,000 تومان

کامیون باری اسکانیا P310

جفت محور

P310

اتوماتیک

330,000,000 تومان

کامیون باری اسکانیا P250

تک محور

P250

اتوماتیک

310,000,000 تومان

 

قیمت محصولات ایسوزو

برند

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

قیمت روز کامیون

کامیونت ایسوزو 5 تن

تک محور

GVM5

دستی

105,000,000 تومان

کامیونت ایسوزو 6 تن

تک محور

GVM6

دستی

127,000,000 تومان

کامیونت ایسوزو 8 تن

تک محور

GVM8

دستی

137,000,000 تومان

کامیون ایسوزو 18 تن

تک محور

FVR

دستی

277,000,000 تومان

کمپرسی ایسوزو 6 تن

تک محور

NPR75K

دستی

129,000,000 تومان

کمپرسی ایسوزو 18 تن

تک محور

FVR

دستی

279,000,000 تومان

کامیون باری ایسوزو 26 تن

جفت محور

FVZ

دستی

312,000,000 تومان

کمپرسی ایسوزو 26 تن

جفت محور

FVZ

دستی

314,000,000 تومان

مینی باس سحر  

---

----

-----

179,000,000تومان

 

قیمت محصولات فاو

برند

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

قیمت روز کامیون

کامیونت 6 تن فاو

تک محور

Tiger – V

دستی

103,000,000 تومان

کامیونت 8 تن فاو

تک محور

Tiger – V

دستی

109,000,000 تومان

کامیون کشنده تک محور فاو

تک محور

Faw – j6

دستی

285,000,000 تومان

کامیون کشنده جفت محور فاو

جفت محور

Faw – j6

دستی

295,000,000 تومان

کامیون کمپرسی فاو CA3250

تک محور

CA3250

دستی

245,000,000 تومان

 

قیمت محصولات دانگ فنگ

برند

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

قیمت روز کامیون

کامیون کشنده البرز T375

تک محور

T375

دستی

 تماس حاصل فرمائید.

کامیون کشنده البرز T375

جفت محور

T375

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کمپرسی البرز D375

جفت محور

D375

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کمپرسی البرز D270

تک محور

D270

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون باری البرز R270

تک محور

R270

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کشنده البرز T480

تک محور

T480

اتوماتیک

265,000,000 تومان

 

قیمت کامیون و کمپرسی بنز

برند

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

قیمت روز کامیون

کامیون کشنده بنز آکسور

تک محور

Axor 1843

اتوماتیک

450,000,000 تومان

کامیون باری بنز 1924

تک محور

1924

دستی

195,000,000 تومان

کامیون کمپرسی بنز 1924

تک محور

1924

دستی

203,000,000 تومان

کامیون باری بنز 2624

جفت محور

2624

دستی

265,000,000 تومان

کامیون کمپرسی بنز 2624

جفت محور

2624

دستی

276,000,000 تومان