محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (792رای)
6%
اسکانیا 420 (1877رای)
16%
رنو 440 (240رای)
2%
رنو 460 (702رای)
6%
ولوو 480 (5112رای)
44%
آکسور 1843 (2784رای)
24%
کل آرا: 11507