محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (802رای)
6%
اسکانیا 420 (1918رای)
16%
رنو 440 (248رای)
2%
رنو 460 (722رای)
6%
ولوو 480 (5191رای)
44%
آکسور 1843 (2837رای)
24%
کل آرا: 11718