محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (785رای)
6%
اسکانیا 420 (1861رای)
16%
رنو 440 (238رای)
2%
رنو 460 (694رای)
6%
ولوو 480 (5082رای)
44%
آکسور 1843 (2760رای)
24%
کل آرا: 11420
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها