محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (806رای)
6%
اسکانیا 420 (1923رای)
16%
رنو 440 (249رای)
2%
رنو 460 (728رای)
6%
ولوو 480 (5209رای)
44%
آکسور 1843 (2844رای)
24%
کل آرا: 11759
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها