محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (792رای)
6%
اسکانیا 420 (1882رای)
16%
رنو 440 (240رای)
2%
رنو 460 (705رای)
6%
ولوو 480 (5114رای)
44%
آکسور 1843 (2787رای)
24%
کل آرا: 11520
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها