محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (790رای)
6%
اسکانیا 420 (1871رای)
16%
رنو 440 (239رای)
2%
رنو 460 (699رای)
6%
ولوو 480 (5105رای)
44%
آکسور 1843 (2779رای)
24%
کل آرا: 11483
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها