محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (792رای)
6%
اسکانیا 420 (1875رای)
16%
رنو 440 (240رای)
2%
رنو 460 (701رای)
6%
ولوو 480 (5109رای)
44%
آکسور 1843 (2783رای)
24%
کل آرا: 11500
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها