از زبان مشتریان

سإیت خوبی دإری فقط إگر قیمت هإرو بذإرید خوب تر هم میشه
بیشترمحمد
محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (734رای)
6%
اسکانیا 420 (1713رای)
16%
رنو 440 (219رای)
2%
رنو 460 (632رای)
5%
ولوو 480 (4701رای)
44%
آکسور 1843 (2569رای)
24%
کل آرا: 10568
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها
لیست آگهی های مقایسه
هیچ آگهی جهت مقایسه وجود ندارد