محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (782رای)
6%
اسکانیا 420 (1859رای)
16%
رنو 440 (237رای)
2%
رنو 460 (691رای)
6%
ولوو 480 (5075رای)
44%
آکسور 1843 (2753رای)
24%
کل آرا: 11397
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها