محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (777رای)
6%
اسکانیا 420 (1847رای)
16%
رنو 440 (237رای)
2%
رنو 460 (685رای)
6%
ولوو 480 (5031رای)
44%
آکسور 1843 (2742رای)
24%
کل آرا: 11319
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها