محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (789رای)
6%
اسکانیا 420 (1871رای)
16%
رنو 440 (239رای)
2%
رنو 460 (699رای)
6%
ولوو 480 (5104رای)
44%
آکسور 1843 (2776رای)
24%
کل آرا: 11478
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها