محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (785رای)
6%
اسکانیا 420 (1863رای)
16%
رنو 440 (238رای)
2%
رنو 460 (696رای)
6%
ولوو 480 (5087رای)
44%
آکسور 1843 (2761رای)
24%
کل آرا: 11430
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها