محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (792رای)
6%
اسکانیا 420 (1881رای)
16%
رنو 440 (240رای)
2%
رنو 460 (702رای)
6%
ولوو 480 (5113رای)
44%
آکسور 1843 (2785رای)
24%
کل آرا: 11513
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها