محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (780رای)
6%
اسکانیا 420 (1856رای)
16%
رنو 440 (237رای)
2%
رنو 460 (688رای)
6%
ولوو 480 (5059رای)
44%
آکسور 1843 (2750رای)
24%
کل آرا: 11370
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها