محبوب ترین کشنده کدام است؟
مشاهده نتایج
اسکانیا 380 (803رای)
6%
اسکانیا 420 (1918رای)
16%
رنو 440 (248رای)
2%
رنو 460 (724رای)
6%
ولوو 480 (5192رای)
44%
آکسور 1843 (2837رای)
24%
کل آرا: 11722
جستجوی سریع
  • صفر
  • کارکرده
مجموعه ها