منطقه کاربری
اخبار
1392/07/26
فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل
توضیحات: فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل

 جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین ( کشنده های T۳۷۵  )   در سال ۱۳۹۲

جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل( درقبال وثیقه ملکی )

نوع خودرو

بهای خودرو

تسهیلات

مدت بازپرداخت

مبلغ قسط بدون بیمه

مبلغ چک تضمین

پیش دریافت واسپاری ملت

پیش دریافت سایپا دیزل

 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۶۰,۶۰۸,۳۱۰ ۱,۸۹۰,۹۷۹,۲۷۴ ۱۵۸,۰۲۵,۹۶۶ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۵۵,۲۷۴,۷۷۹ ۱,۷۲۴,۵۷۳,۰۹۸ ۱۴۴,۱۱۹,۶۸۱ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۴۳,۳۳۱,۶۶۱ ۲,۰۲۷,۹۲۱,۷۱۷ ۲۱۷,۳۴۶,۳۸۷ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۳۹,۵۱۸,۴۷۴ ۱,۸۴۹,۴۶۴,۶۰۶ ۱۹۸,۲۱۹,۹۰۵ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۴,۷۸۸,۴۳۵ ۲,۱۷۰,۷۹۸,۳۶۵ ۲۷۶,۹۴۰,۶۹۴ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۳۱,۷۲۷,۰۵۳ ۱,۹۷۹,۷۶۸,۱۰۹ ۲۵۲,۵۶۹,۹۱۳ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۲۹,۷۳۷,۴۱۳ ۲,۳۱۹,۵۱۸,۱۸۳ ۳۳۶,۸۰۴,۶۸۵ ۹۳۵,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۲۷,۱۲۰,۵۲۰ ۲,۱۱۵,۴۰۰,۵۸۳ ۳۰۷,۱۶۵,۸۷۳ ۸۴۷,۲۹۹,۳۴۴

 جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین ( کشنده های T۳۷۵  )  در سال ۱۳۹۲

جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل(  بدون ضامن )

نوع خودرو

بهای خودرو

تسهیلات

مدت بازپرداخت

مبلغ قسط بدون بیمه

مبلغ چک تضمین

پیش دریافت واسپاری ملت

پیش دریافت سایپا دیزل

 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۳۱,۷۵۸,۷۵۴ ۹۹۰,۸۷۳,۱۳۹ ۸۲,۸۰۵,۶۰۶ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۲۸,۸۹۸,۰۴۲ ۹۰۱,۶۱۸,۹۱۸ ۷۵,۳۴۶,۷۸۱ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۲۲,۷۰۵,۷۹۰ ۱,۰۶۲,۶۳۰,۹۸۰ ۱۱۳,۸۸۹,۵۰۷ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۲۰,۶۶۰,۵۳۶ ۹۶۶,۹۱۳,۰۷۵ ۱۰۳,۶۳۰,۷۵۷ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۸,۲۲۹,۱۴۰ ۱,۱۳۷,۴۹۸,۳۴۳ ۱۴۵,۱۱۶,۹۲۴ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸ ۱۶,۵۸۷,۱۲۶ ۱,۰۳۵,۰۳۶,۶۶۰ ۱۳۲,۰۴۵,۳۲۳ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴
 
کشنده T۳۷۵ ۶*۴ ۲,۱۸۵,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱۵,۵۸۲,۴۰۴ ۱,۲۱۵,۴۲۷,۵۲۸ ۱۷۶,۴۸۵,۶۵۵ ۱,۵۳۰,۵۱۹,۳۴۴
کشنده T۳۷۵ ۴*۲ ۱,۹۸۷,۲۹۹,۳۴۴ ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۱۴,۱۷۸,۷۹۸ ۱,۱۰۵,۹۴۶,۲۷۰ ۱۶۰,۵۸۸,۴۷۴ ۱,۳۹۱,۲۹۹,۳۴۴

فروش لیزینگی،اقساطی پراید،پژو405و سمند-صفر و کارکرده در شوسفماشین ایسوزوحجم موتور کامیون،تریلی هوو،فرازآموزشگاه رانندگی در آرمردهنمایندگی فروش آمیکو در آبادان خوزستاننمایندگی فروش اتوبوس،مینی بوس اسکانیا در اینچه‌بروننمایندگی ولوو در هفتگلآگهی مزایدات دولتی و شرکتی ماشین آلات در ارمغان‌خانهسایت دیوار کامیون،اتومبیل در وحدتيهبیل چرخ لاستیکی در جیرفتخرید وفروش ماشین تصادفیخرید و فروش کامیون و تریلی،بیل و لودر درشریف‌آبادکامیون اسکانیا در آلاشتقیمت ون در شیرازبیل مکانیکی کاترپیلار چینی اصلکامیون قسط عقب افتاده در نجف‌شهرمینی بوس در جناحکامیون هوو در ابهرآگهی استخدام راننده،شوفر،کامیون،بیل در رستمکامیون آکسور در اسلام‌آباد غربسایت دیوار کامیون،اتومبیل در حنافروش لیزینگی،اقساطی پراید،پژو405و سمند-صفر و کارکرده در تکابفروشنده تراکتور در کله‌بستنمایندگی فروش ایران خودرو دیزل بنز درنظرآباددانك فنكعکس،تصاویر کامیونهای جالب و زیبا در جوین1937سایت دیوار کامیون،اتومبیل در گراشاجاره اتوبوس،مینی بوس،بیل در معلم‌کلایهخرید و فروش کامیون و تریلی،بیل و لودر درکلاردشتاویکو در جوکارفروشنده بیل مکانیکی هیوندا در کوهی‌خیلفروش اقساطي كشندهآگهی مزایدات دولتی و شرکتی ماشین آلات در فاضل‌آبادنمایندگی شرکت ماموت دیزل اسکانیا درفاروجقیمت ولوو ان10 کارکردهاجاره کارت سوخت در سردشتنمایشگاه اتومبیل،کامیون،تریلی دردر چمستانکامیون فاو در ونکلوازم یدکی اکسور