با توجه به خبر های اعلام شده در روز های گذشته 20 کامیون آمریکایی که حامل نیرو های نظامی کشور آمریکا بودند از طریق کشور عراق به کشور سوریه رفتند ، به همین صورت بود که در روز شنبه نیروهای نظامی آمریکا باز هم از کشور عراق به سوریه عظیمت کردند. این اتفاقات در حالی افتاده است که شصت کامیون و خودروهای نظامی آمریکایی چند روز گذشته از مواضع خود خارج شده اند و در استان ارقه و استان الحسکه در منطقه رمیلان در مکانی نزدیک به مرکز های نفتی کشور سوریه مستقر شدند.

همچنین یکی دیگر از اتفاقات مهم در این چند روز اخیر یک کاروان نظامی آمریکایی که دارای 20 خودرو زرهی و تانک بود چند روز پیش شهر الحسکه به سمت جنوب در جاده الشدادی دیرالزور حرکت کرد.

نیروهای آمریکایی با عقب نشینی از پایگاه های خود در چند روز گذشته دوباره به پایگاه های خود بازگشتند و توانستند دوباره وارد قسمت های نظامی خود شوند این مناطق به نام های قسرک در نزدیکی الحسکه صرین در نزدیکی حلب و الجلبیه در نزدیکی الرقه اشاره کرد.

باتوجه به اتفاقات چند روز اخیر و اتفاقاتی که در طی این زمان افتاده است تمامی منافع شرکت هاو کشور سوریه به خطر افتاده است و مجددا امنیت از این مناطق در کشور سوریه گرفته شد و مردم آن دچار مشکل در زندگی شدند. اما امروزه با داشتن چاه های نفت در این کشور کامیون های نظامی در کشور سوریه بیشتر شود کامیون های سنگین و نفر بر در این کشور حاکی از آن است که اتفاقات بسیاری در حال انجام است که تا چند روز آینده این مشکلات مشخص خواهد شد.